Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας - Οι on line τιμές και οι προσφορές ενδέχεται να διαφέρουν από το φυσικό κατάστημα.

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) tsifaki.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στο διαδικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα του βιβλιοχαρτοπωλείου «Τσιφάκη» (εφεξής «η Τσιφάκη»). Η Τσιφάκη είναι η δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής «ο διαδικτυακός τόπος») με όνομα χώρου (domain name): tsifaki.gr  Η Τσιφάκη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Τσιφάκη»,  “Αγγελική Τσιφάκη” η οποία εδρεύει στο Κρανίδι Αργολίδας, 21300- Πλατεία Κύπρου με ΑΦΜ 047684316, ΔΟΥ Ναυπλίου και αρ. ΓΕΜΗ 63732403000, (εφεξής “βιβλιοχαρτοπωλείο Τσιφάκη” η “επιχείρηση” ή “εταιρεία),.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Τσιφάκη συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό της τόπο και εφ’ όσον (i) αλληλεπιδράτε με αυτόν, ή (ii) συμπληρώνετε πρότυπες σελίδες επικοινωνίας (φόρμες) ,ή (iii) δημιουργείτε προφίλ χρήστη (καρτέλα πελάτη) για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Τσιφάκη (iv) συναλλάσσεστε εν γένει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

4. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Σκοπός επεξεργασίας Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε Νομική βάση επεξεργασίας Περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων 1. Παρουσίαση και προβολή των προϊόντων της Εταιρείας, καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/ επισκεπτών, βελτίωση της Διεύθυνση πρωτοκόλλου internet (IP), cookies, λεπτομέρειες σχετικά με τον φυλλομετρητή (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή (server), Αρ. 6 παρ. 1 περ. β εδ. β και στ ΓΚΠΔ Τα δεδομένα τηρούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies σύμφωνα με 1 αναγνωρισιμότητ ας της ιστοσελίδας πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού, όπως html cookies, flash cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών όσα ορίζονται στη σχετική Πολιτική. 2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη (καρτέλα πελάτη) Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, όνομα χρήστη για τη σύνδεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο ή για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ). Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό σας. 3. Πώληση των προϊόντων της Εταιρείας Όνομα, επώνυμο του πελάτη ή τρίτου προσώπου ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, τηλέφωνο επικοινωνίας Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ). 5+5 έτη βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής δικαστική διαδικασία. 4. Διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) επικοινωνίας Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο ενδέχεται να καταχωρήσει ο χρήστης στο πεδίο του μηνύματος που εμπεριέχεται στη φόρμα επικοινωνίας Η νομική βάση της επεξεργασίας εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε ερωτήματος- αιτήματος. Εφόσον υποβάλλεται ερώτημα από κάποιον πελάτη, νομική βάση είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β, εδ. α’ ΓΚΠΔ). Εφόσον υποβάλλεται ερώτημα από υποψήφιο πελάτη, νομική βάση είναι η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο (αρ. 6 παρ. 1 περ. β, εδ. β’ ΓΚΠΔ). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (αρ. 6 παρ. 1 περ. στ ΓΚΠΔ): η εξυπηρέτηση των χρηστών και των επισκεπτών. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να ικανοποιήσουμε πλήρως το αίτημά σας. Εάν το αίτημα από τη φύση του συνδέεται με κάποια νομική αξίωση, τότε ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα καθοριστεί από τη σχετική νομοθεσία. 5. Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η συγκατάθεση του Υποκειμένου (αρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ). Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες από την απεγγραφή σας2 ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τσιφάκη δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.1. Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας, 1.2. Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της Εταιρείας μας όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, πάροχοι προϊόντων/υπηρεσιών ανάλυσης της λειτουργίας ιστοσελίδων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing, λογιστές, δικηγόροι, 1.3. Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παράσχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, εταιρείες ταχυμεταφορών,

6. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τόσο τα αρμόδια στελέχη της Τσιφάκης όσο και τα τρίτα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και εν γένει, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα: 7.1. Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ενημέρωση για το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και, σε καταφατική περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών, την περίοδο αποθήκευσής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 7.2. Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Η Τσιφάκη αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. 3 7.3. Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Τσιφάκη τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ. 7.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Τσιφάκη τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 18 ΓΚΠΔ. 7.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στην εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 7.6. Δικαίωμα εναντίωσης Δικαιούστε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 ΓΚΠΔ. το βιβλιοχαρτοπωλείο Τσιφάκη εγγυάται ότι, εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που ας αφορούν, δεν θα υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας. 7.7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζετε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε. 7.8. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Η Τσιφάκη δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά. Συνολικά η Τσιφάκη διασφαλίζει ότι: 1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. 2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από εσάς δικαίωμα, η Τσιφάκη διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση. 4 3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα Υποκείμενα. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να υποβάλλετε γραπτό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του βιβλιοπωλείου Τσιφάκη: tsifakibiblio@hotmail.com.

8. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους ως πελάτες- καταναλωτές ή από τρίτα πρόσωπα, σε περίπτωση που ο παραλήπτης του προϊόντος είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον πελάτη – χρήστη της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στο βιβλιοχαρτοπωλείο Τσιφάκη ότι έχει τη ρητή συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου, ή / και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας).

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr). 10. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής Το βιβλιοχαρτοπωλείο Τσιφάκη διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις αυτή αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έχουν υπ’ όψιν τους την πιο πρόσφατη έκδοσή της. 

Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2023

Καλάθι αγορών
Scroll to Top